Karjalaisen naisen kansanpuku feresi,
Suistamolaisittain zverezi, on saanut
vaikutteita pohjoisvenäläisestä sarafaanista.
Puku ja sen nimi on omaksuttu aunuksenkarjalaisilta
heimoilta, joiden kanssa oli monipuolista
vuorovaikutusta ennen Venäjän vallankumousta.

Edellinen | Seuraava