Tällä ja seuraavilla sivuilla esittelemme
Feresin historiaa ja huomionarvoisimpia
asioita sen käyttöön liittyen.

Samalla esittelemme joitakin malleja mallistomme
kuosivaihtoehdoista kuvien avulla.
Toki jokainen feresi voidaan tehdä haluamastanne
materiaalista, joka soveltuu valmistukseen.

Seuraava